ЗАБОРАВЕНА ЛОЗИНКА
За да внесете нова лозинка ве молиме да го пополните следниот формулар и кликнете на копчето ' Промени'
Ако сте ја заборавиле Вашата лозинка овде можете да поставите новата лозинка.За Ваша сигурност поставување на нова лозинка е можно само ако го знаете Вашиот активациски код. Доколку сте го изгубиле активацискиот код кликнете овде.
Корисничко Име
Активациски код
Нова лозинка
Повторно нова лозинка